top of page
Yale Linus monteres på innsiden
Kan kobles til Yale Access app
Wi-Fi bridge følger med Yale Linus
Kodetatstatur - enkelt for barna
Manual Yale Linus 
Support

Yale Linus - Den smarte låsen for leiligheter

Yale Linus er en sikker og fleksibel lås for deg som bor i leilighet. Helt uten nøkkel. Med Linus kan du slippe inn familie, venner og håndverkere på avstand via app. Yale Connect Wi-Fi Bridge følger med slik at låsen er koblet opp mot internett.

Som tillegg til Linus kan du få Yale Smart Keypad som er et lite kodetastatur som festes på veggen ved siden av døren. Du kan lages midlertidige koder som fungerer på kodetastaturet en liten periode. 

Yale Linus installeres på innsiden av døren og du beholder dørvrider og resten av låsen du har fra før. På utsiden vil det ikke være synlig at du har en elektronisk lås. Fås i farge Sort eller Sølv. 

Yale Linus FG godkjent knappvrider
Bestill Yale Linus montert!

Yale Linus er den første FG-godkjente knappvrideren

bottom of page