top of page
Magic switch
Dørautomatikk
Dørholder
Berøringsfri bryter

Dørautomatikk

Dørautomatikk og dørstyring betegner systemer som i mer eller mindre grad åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører skal tilpasses en rekke krav og bruksområder, og krav til dører kan være at de skal åpne eller lukke automatisk.

I bygg med mange brukere vil riktig dørstyring gi god funksjon for brukerne. 

En dørlukker er et komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Dagens dørlukkere har gode reguleringsmuligheter som gjør bruken smidig og bekvem. Noen dørlukkere kan innlemmes i system der de f eks lukkes på signal fra brannvarslingssystem. 

Panikk og rømningsbeslag

Bygningsforskriftene har klare regler for rømningsveier. Kombiner god rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn. 

LÅS1 tilbyr systemer for enkel adgang tilpasset miljøet det skal brukes i. Ta kontakt med oss for mer informasjon og løsninger. 

Berøringsfri bryter

Berøringsfri bryter er ideelt for åpning av dører hvor man unngår å berøre dørhåndtak for å komme inn eller ut. Ved å bevege hånd foran sensoren vil døren åpne seg og så lukkes automatisk. Finnes det albuebryter fra før kan denne byttes ut med berøringsfri bryter. 

Vi har de siste årene montert mange berøringsfrie brytere hos borettslag, sameier og bedrifter - vi anbefaler løsningen til alle som har dører med mye trafikk - en enkel, trygg og praktisk løsning! 

Touch free

Åpningssensor sort

Berøringsfri bryter med vink sensor for automatiske dører. Brukerne trenger ikke berøre bryter eller dør for at den skal åpne. 

Magic switch

Magic switch døråpner

Berøringsfri åpningssensor automatiske dører og adgangssystemer. 

Dørautomatikk

Dørholder dørautomatikk

Elektrisk styring for åpning og lukking av dører. Gir god tilgjengelighet for brukerne. 

Ønsker du tilbud eller befaring?

Send oss en melding så

kontakter vi deg

For å hjelpe deg best mulig vil vi lagre opplysningene du oppgir her. De vil ikke bli brukt i annen sammenheng.
bottom of page